“The day before you came”

Een van de meest eigenaardige nummers die ik ken is “The Day Before You Came” van Abba uit 1982. Het is amper een typisch Abba nummer te noemen want we horen alleen Agnetha zingen en het is vooral een synthesizer, een bas en een drum die dit nummer het melodramatische karakter geven wat we eigenlijk van Abba niet gewend waren. Het is het laatste nummer dat Abba ooit in een studio heeft opgenomen en het staat eigenlijk officieel op geen enkele CD. Later is het nummer met een aantal andere nummers toegevoegd aan de CD ‘The Visitors’ uit 1981. Abba heeft in de lente van 1982 nummers opgenomen als onderdeel van een nieuwe CD. Maar de 3 opgenomen nummers waren niet goed genoeg om uit te brengen. In augustus van hetzelfde jaar zijn er 3 nieuwe nummers opgenomen waaronder ‘The Day Before You Came’ en ‘Under Attack’. De nummer zijn later toegevoegd aan een retrospectief van 10 jaar Abba genaamd ‘The Singles – The first 10 years’. Daarna is het stil geworden rond de band.

      1. ABBA - The Day Before You Came

Na 18 jaar heeft de band, en dat zijn dus Benny en Björn, bekend gemaakt het nummer ‘From a Twinkling Star to a Passing Angel’, overigens ook in 1982 opgenomen, alsnog uit te brengen. Het is waarschijnlijk dat het een van de eerder afgekeurde nummers betreft. De nieuwe versie van het album ‘The Visitor’ zou op 23 april 2012 moeten verschijnen. Een leuk weetje is dat ‘The Visitor’ indertijd de allereerste CD is die ooit is uitgekomen en die ook geheel digitaal was opgenomen en gemixt. Misschien is dat de reden voor de heruitgave al denk ik dat het financiële aspect een zekere rol van betekenis speelt.

Terugkomend op het nummer ‘The Day Before You Came’ moet ik nog uitleggen waarom ik het zo’n eigenaardig nummer vind. De tekst beschrijft het saaie en vooral routineuze bestaan van een vrouw die opstaat, gaat werken, naar huis gaat en weer gaat slapen. Maar waarom is het dan toch zo somber? Je verwacht namelijk dat de komst van ‘hem’ haar leven heeft veranderd. En in positieve zin nog wel. Of is er iets anders aan de hand? Het is natuurlijk mogelijk dat ze zich door de komst van de man de doelloosheid van haar oude bestaan realiseert. Ik acht de kans echter groot dat de man in kwestie weer weg is en ze zich een beeld probeert te vormen van haar leven voordat hij kwam.

In de clip zijn de kennismaking en iets wat lijkt op een afscheid kunstig door elkaar gemixt waardoor je er eigenlijk nog niks van kunt zeggen. Ik heb hem hieronder toegevoegd. Op de singlehoes staat het viertal lachend de wereld in te kijken. Die past wat mij betreft totaal niet bij het nummer.

[youtube_sc url=”http://youtu.be/1HnOFwqpLRQ”]