• Feestdag

  Maandag is het de dag voor het grote dag. De Koning is niet dood, maar toch leve de nieuwe Koning. In menig bedrijf is mei een rampmaand voor iedere planning. Eigenlijk vreemd, want iedereen weet dat er in die maand amper werkweken zijn van 5 dagen, maar niemand houdt daar rekening mee. Zonder enig probleem heb ik deze week weer een paar ‘klusjes’ toebedeeld gekregen die ‘pas’ in de derde week van mei af moeten zijn. Als je dat uitrekent – wetende dat ook ik de tweede week van deze maand vrijaf neem – zijn dat precies 3 werkdagen. Dat wordt dus niks. Zeker omdat ze de dag voor Koninginnedag als brugdag hebben aangemerkt die we allemaal vrij moeten nemen. Nu zou het leeuwendeel van de mensen deze dag toch wel vrij nemen, dus ik kan me er wel iets bij voorstellen.

  Schermafbeelding 2013-04-28 om 20.08.52In België doen ze deze dingen heel anders. Er zijn dingen beter en er zijn dingen slechter. De scholen hebben ieder jaar van 1 juli tot 1 september vrij. Als 1 juli op een dinsdag valt gaan ze maandag gewoon naar school en dat doen ze begin september precies zo. Dat is lekker duidelijk. De vakantiespreiding in Nederland werkt toch amper dus dat mogen ze van mij hier ook invoeren. Anders is het met die enorme collectie feestdagen die ze vieren. Als wij in Nederland de pech hebben dat Koninginnedag op een zondag valt, dan vieren we het op zaterdag en gaan we maandag gewoon weer aan het werk. En dat doen we ook met Kerstmis. In Belgie vieren ze 1 mei op 1 mei, maar als die op een zaterdag of zondag valt krijgen ze een compensatiedag. Dat geldt ook voor Allerheiligen en Allerzielen en nog een batterij dagen die de Eerste en of Tweede Wereldoorlog herdenken. Er zijn nu discussies in België om tweede pinksterdag als vrije dag af te schaffen. Sowieso bestaat er vrijwel nergens zoiets als tweede kerst-, paas- en pinksterdag dus dit zou zo’n gek idee nog niet zijn. Temeer omdat nagenoeg helemaal niemand weet wat Pinksteren is. En als je dan uitlegt dat het de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen weet men het nog niet. Als we iets vieren en we weten niet eens wat we vieren dan moeten we daar misschien maar eens mee ophouden.

  Het lijkt allemaal niks die katholieke feestdagen, maar ga het maar eens optellen. Mijn oma, die een paar jaar geleden is overleden, werd 96 jaar. Per jaar vieren we de volgende katholieke feestdagen:

  • goede vrijdag;
  • eerste en tweede paasdag;
  • Hemelvaart;
  • eerste en tweede pinksterdag;
  • Maria hemelvaart (tot jaren ’60);
  • Allerheiligen (tot jaren ’60);
  • eerste en tweede kerstdag.

  639px-Pinksteren_Giotto_PaduaIk laat nu Maria Onbevlekte Ontvangenis (8 december), Maria Moeder van God (1 januari), Driekoningen (6 januari), Heilige Jozef (19 maart), Sacramentsdag (60 dagen na Pasen) en Heilige Petrus en Paulus (29 juni) achterwege, maar die werden begin jaren ’20 van de vorige eeuw voor het grootste deel ook nog uitbundig in de kerk ‘gevierd’. Als we zo even snel tellen dan zijn dat 8 dagen per jaar die we nu nog kennen en nog eens een stuk of 8 die we inmiddels hebben afgeschaft. Mijn oma heeft in haar leven gemiddeld 12 van die dagen per jaar gevierd. Dat zijn in totaal 1152 dagen. Dat wil zeggen dat ze van heel haar leven 3,15 jaar heeft besteed aan het vieren van Katholieke feestdagen. Dat zijn aantallen die er niet om liegen. Als je zoveel tijd van je leven doorbrengt in devotie, mag je pas echt hopen dat er een klein beetje van waar is.