• Voor paal

    D_RB60_80_300pxSoms verzinnen we voor problemen een oplossing die meer ellende veroorzaakt dan het probleem zelf. Niet zelden lost het het probleem helemaal niet op omdat het gewoonweg niet het juiste middel van het probleem is. Als er te hard gereden wordt op een weg waar dat niet kan kun je een flitspaal plaatsen. Een flitspaal heeft een regulerende en een preventieve werking, maar is vooral goed voor de portemonnee van de staat en iets minder voor die van de weggebruiker. Het probleem met een flitspaal is dat het hardrijden niet voorkomen kan. Eens in de zoveel weken wordt een verkeersidioot met hoge snelheid op de gevoelige plaat vastgelegd en de overige 1000 uur worden vooral ongevaarlijke automobilisten ‘gepest’ met boetes van 39 euro voor het overtreden van de maximumsnelheid met een paar kilometer per uur.

    Ik woon in een wijk waar vroeger heel veel Duitse studenten hun auto parkeerden en die vervolgens daar weken lieten staan totdat ze weer een weekend naar huis gingen. Dat probleem bestaat nog steeds alleen niet meer in mijn wijk omdat ze daar parkeervergunningen en betaald parkeren hebben ingevoerd. Atletische handhavers op gemotoriseerde tweewielers reden in het begin, gewapend met de bonnencomputer, in de wijk af en aan om overtreders de prent te geven waarvoor ze je iedere 5 meter waarschuwen. Vooral bewoners die hun vergunning niet zichtbaar genoeg hadden neergelegd waren hier de dupe van en kregen van de gemeente een boete terwijl dat nu juist niet degene waren de overlast veroorzaakten. Als het de gemeente daadwerkelijk ging om het oplossen van het probleem dan voorzagen zij al hun bonnencomputers van een lijst met kentekens en hun vergunning – en dat zijn er hooguit een paar duizend – en dan werden ze geattendeerd op het feit dat de bestuurder wel degelijk een vergunning heeft, maar dat laten ze na. De straten voor onze deur zijn overigens, sinds de invoering, leeg. Bewoners hebben van de gemeente een bezoekerspas gekregen waarmee ze voor de helft van de prijs bezoekers kunnen laten parkeren. Een dagkaart kost dan geen 5 euro maar 2,50. Ze hebben er wel een maximum aan verbonden van 17,50 per kwartaal. 7 keer per kwartaal mag ik dus bezoek ontvangen. Iets meer dan 1 keer per twee weken. Toen ze de parkeertarieven verhoogden van 5 euro naar 6 euro hebben ze het maximumbedrag niet aangepast waardoor je nu nog maar 5 keer per kwartaal bezoek kunt ontvangen maar de gemeente kan ook niet overal aan denken hè

    Schermafbeelding 2013-09-28 om 12.32.18Maar er is nog een ander voorbeeld dat ik zonodig nog schrijnender vind. En dat zijn de verzinkbare paaltjes die, na 10.00 uur in de ochtend, de binnenstad afsluiten. Om die paaltjes te laten zakken heb je een chip nodig en alleen buschauffeurs, hulpdiensten en taxi’s hebben die. Belgische bezoekers hebben die niet en op een onbewaakt moment rijden zo achter een bus of taxi aan en zien net niet dat het paaltje weer omhoog komt. Het gevolg is bijna altijd dat de auto zijn oliecarter kapot rijdt. Of de auto nu  op het paaltje blijft hangen of doorrijdt, de hele weg ligt vol olie. Het paaltje is kapot en de weg is geblokkeerd. Dit gebeurt vrijwel dagelijks. Bij de gemeente is een medewerker bijna volcontinu bezig die paaltjes te repareren en een andere medewerker verhaalt de kosten van die reparatie op de verzekeringsmaatschappij van de automobilist. Laat dat jaarlijks eens een hele FTE zijn die zo alleen met zo’n stom paaltje bezig is.

    Los van de kosten van het schoonmaken van de weg en het feit dat dagelijks een plas olie op het wegdek niet heel goed voor het milieu is, lost het paaltje helemaal niks op. Er rijden weliswaar iets minder mensen de binnenstad in, maar mensen die de weg weten hebben genoeg alternatieven. Sowieso is het maar de vraag of de echte overlast niet wordt veroorzaakt door de mensen die wel een chip hebben. Je zou er een flitspaal neer kunnen zetten voorafgegaan door een heel duidelijk bord. Maar ik heb het vermoeden dat de techniek zo ver gevorderd is dat ze kunnen voorkomen dat diegene met ontheffing dan niet geflitst worden. Met een oplossing die erger is dan het probleem tot gevolg.